Agenda bewonersbijeenkomst 21-11-2018

Actueel, Bewoners, Capelle-West, WOP

Agenda WOP-West bewonersbijeenkomst op woensdag 21 november 2018

Locatie: wijkcentrum de Harp, Jan de Geusrede 39F
Aanvang: 20.00 uur
1) Opening en vaststellen agenda
2) Vaststelling verslag vorige bijeenkomst
3) Voorstellen nieuwe buurtcoach en wijkagent
4) Presentatie over ontruimingsplan en
dijkdoorbraak door Hoogheemraadschap
Schieland & Krimpenerwaard en de gemeente
5) Wijkzaken in West
6) Update werkgroepen:
a. Wonen: een korte presentatie over de
voortgang
b. Welzijn
c. Veiligheid: in oprichting
7) Voortgang kunstwerk (door gebiedsregisseur)
8) Rondvraag
Einde rond 21.30 uur met een hapje (saté) en een drankje. Voorafgaand aan de vergadering bestaat de mogelijkheid om vanaf 19.30 uur om een persoonlijke afspraak te maken met vertegenwoordigers van de gemeente. Hiervoor
gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer 14010.