Bewonersavond op 19 september

Capelle-West, WOP

Op woensdag 19 september a.s. aanvang 20.00 uur, Buurtcentrum West, Willem Barentszstraat 3

Agenda

Op de agenda staan de volgende punten:

  • Opening en vaststellen agenda
  • Verslag vorige bewonersvergadering
  • Wijziging bestuur en nieuwe gebiedsregisseur
  • Presentatie Irado over “Hoe wordt het afval vanuit Capelle gescheiden”
  • Presentatie programma Nextdoor door Bestuur WOP Fascinatio
  • Toekomstagenda met o.a. voortgang commissies Wonen en Welzijn
  • Buurtbus en vrijwilligers
  • Rondvraag
  • Einde uiterlijk 21.30 uur

Na afloop napraten met een drankje en saté.

Voorafgaand aan de vergadering bestaat de mogelijkheid om vanaf 19.30 uur om een persoonlijke afspraak te maken met vertegenwoordigers van de gemeente. Hiervoor gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer 14010.
Ook de wijkagent houdt vanaf 19.30 uur spreekuur.