Buurtbus Capelle aan den IJssel

Bewoners, Capelle aan den IJssel

Vanuit de gemeenteraad is het besluit genomen om plannen te gaan ontwikkelen om een aantal niet rendabele RET lijndiensten geheel of deels om te gaan zetten in een interwijk buurtbus verbinding, uit te voeren door vrijwilligers.

Een vertegenwoordiger van de het WOP Capelle-West is bij de eerste informatieavond aanwezig geweest omdat in de plannen ook buslijn 95 wordt genoemd. Er zijn nog geen definitieve uitvoeringsplannen bekend en het project zit momenteel in de ontwikkelingsfase waarbij wordt gekeken naar een voorgestelde route en de mogelijkheden voor het opzetten van een groep vrijwilligers die de buurtbus moeten gaan rijden.

Er zal dus een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Zodra er meer bekend is over hoe en wanneer zal dit in de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.