UITNODIGING bijeenkomst WOP Capelle – West

Bewoners, Capelle-West

Beste bewoners en andere genodigden,

Bijgaand vindt u het verslag van de vorige bewonersbijeenkomst en de agenda voor de komende bewonersbijeenkomst op woensdag 21-11-2018 in wijkcentrum de Harp.

Agenda bewonersbijeenkomst

woensdag 21 november 2018
Locatie: wijkcentrum de Harp, Jan de Geusrede 39F
Aanvang: 20.00 uur

1) Opening en vaststellen agenda
2) Vaststelling verslag vorige bijeenkomst
3) Voorstellen nieuwe buurtcoach en wijkagent
4) Presentatie over ontruimingsplan en dijkdoorbraak door Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard en de gemeente
5) Wijkzaken in West
6) Update werkgroepen:
a. Wonen: een korte presentatie over de voortgang
b. Welzijn
c. Veiligheid: in oprichting
7) Voortgang kunstwerk (door gebiedsregisseur)
8) Rondvraag

Einde rond 21.30 uur met een hapje (saté) en een drankje. Voorafgaand aan de vergadering bestaat de mogelijkheid om vanaf 19.30 uur een persoonlijke afspraak te maken met vertegenwoordigers van de gemeente. Hiervoor gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer
14010

Wij hopen u allemaal weer te zien!

Met vriendelijke groet,

Hans Hoogendijk
Secretaris WOP-West