WOP – Capelle West

WijkOverlegPlatform (WOP) Capelle – West

Het WijkOverlegPlatform (WOP) is een overlegplatform waar inwoners van Capelle aan den IJssel , maar ook lokale instellingen en organisaties (zoals woningstichting Havesteder, Gemeente, buurtagent, maar ook huurders- en eigenarenverenigingen) aan deel nemen.

Openbare bijeenkomst in de wijk

Het WOP organiseert minimaal 4 maal per jaar een openbare bijeenkomst voor wijkbewoners in de eigen wijk. Gezamenlijk wordt er over onderwerpen gesproken en samen probeert men een zo goed mogelijke samenwerking te verkrijgen die de wijk ten goede komt.

De onderwerpen die besproken worden, zijn veelal zaken die de bewoners bezig houden, die zich in de wijk afspelen of die in de toekomst gaan spelen.

In Capelle-West houdt het WOP zich bijvoorbeeld bezig met:

  • (verkeers)veiligheid in de wijk,
  • groenvoorziening,
  • jeugd en jongeren,
  • gemeentelijke voorzieningen
  • speelplaatsenbeleid.

Voorgestelde Vergaderagenda 2017 WOP Capelle – West

Q1 16-feb 2017
Q2 18-mei
Q3 21-sep
Q4 16-nov 2017

Buurtgroep Capelle – West

Buurtgroep Capelle-West is zeer actief in de wijk. Zij organiseren verschillende activiteiten in de wijk . De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in Capelle aan den IJssel-West.
Voor meer informatie, kijk eens op de website : www.buurtgroepcapellewest.nl.