Nieuwe oeververbinding

De A16, Kralingseplein, Maasboulevard en Algracorridoor slibben steeds meer dicht, dagelijkse files, ‘s ochtends, ‘s avonds. Je komt de wijk dan niet meer in of uit. Files worden niet meer gemeld. Om dit jaren slepende probleem op te lossen zijn door het Rijk en Provincie Zuid-Holland 245 miljoen euro’s beschikbaar gesteld. Stad Rotterdam en de Metropoolregio plussen dit verder op met nog te verwerven investeringsgelden.

Twee varianten qua oeververbindingen liggen nog voor, namelijk

  • 1)    Een oeververbinding van De Esch naar het toekomstige Feyenoord City, de zogeheten Oost-variant.
    Helaas zorgt dit in het geheel niet voor verlichting verkeersdruk van verkeer op Algeracorridor, A16 en Kralingseplein. Met toekomstige bouwprogramma’s in Rivium, Fascinatio, Feyenoord City, Krimpenerwaard en De Esch zal de filefijnstofuitstoot verder toenemen. Rapport dat ter onderbouwing gebruikt is, is zichtbaar geschreven ter ondersteuning van een oeververbinding naar Rotterdam-Zuid via De Esch.
  • 2)    Een oeververbinding bij Ridderkerk, de zogeheten Oost-Oost-variant, waardoor verkeer direct vanaf A16 via de reeds aangelegde A38 en de nog aan te leggen oeververbinding de Krimpenerwaard in kan. Alle autoverkeer vanuit het zuiden voor de Krimpenerwaard hoeft dan niet meer over het Kralingseplein en de Algrabrug. Dat scheelt tienduizenden autobewegingen per dag.

Bent u voor de Oost-Oost variant?

Teken hier de petitie

Bent u geïnteresseerd in meer informatie?

Positionpaper “verbinden & vernieuwen” 31-01-2019

Samenvatting Positionpaper def 31-01-2019

Er komt binnenkort een aanvulling  met uitgewerkte en gecontroleerde informatie uit het MIRT rapport.

Eindrapport Ruimtelijk-Economische effecten Preverkenning Oeververbinding

Toelichting scope verkenning Oeververbinding

Afsprakenlijst bestuurlijk overleggen mirt 21 en 22 november 2018

Inspreektekst gemeenteraad Rotterdam

Kerngroep Oeververbinding

Persbericht 

Interwijk Overleg oeververbinding v.01

2e Visie brug versus tunnel

Interwijk Overleg oeververbinding

LC_PvdA_CDA_D66_Motie_vreemd_Oeververbinding

Presentatie WOP-avond Capelle

verslag WOP Oeververbinding

Info Impact Oeververbinding Oost-Oost+           

31/01/19  Position Paper Verbinden en Vernieuwen De Esch
05/03/19  Ledenlijst IMpact  Oeververbinding Oost-Oost +  
06/03/19  Positionpaper BBB Veranda
09/03/19  Petitie Oeververbinding Oost-Oost
17/03/19  Tekst inspraak EDEM bewonersplatform DWL de Esch
18/03/19  Vastgestelde notulen 5 maart 2019
24/03/19  Petitie Algracorridor Oost-Oost
25/03/19  Samenvatting Positionpaper VBHF
01/04/19  Gebiedsbod Gemeente Krimpen en Krimpenerwaard 
07/04/19  Motie Duurzaamheid
07/04/19  Motie MIRT en planMER
07/04/19  Motie Veilige vaarweg
07/04/19  Motie Participatie
13/04/19  Weetjes Oeververbinding
23/04/19  Agenda vergaderingdeel MIRT
25/04/19  Brief College Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland
01/05/19  Onderzoek variant oeververbinding Veranda – De Esch
15/05/19  Brief provincie
15/05/19  Marin rapport verplaatsen vaargeul
15/05/19  Marin resultaten rapport fase 1
15/05/19  Veranda “Bocht rivier bij De Esch”
15/05/19  Richtlijnen vaarweg
09/06/19  Persverklaring IMpact petitie Tweede Kamer
11/06/19  Petitie aangeboden aan Tweede Kamer 
20/06/19  Tekst inspraak EDEM bewonersplatform DWL de Esch

           Persberichten

26/01/19 Nieuwe oeververbinding: metro
01/03/19 Veranda-bewoners kieszen voor een tunnel als nieuwe oeververbinding
05/03/19 Petitie oeververbinding Oost-Oost +   LINK PETITIE 1   LINK PETITIE 2 
12/03/19 Capellenaren zijn files spuugzat 
18/03/19 Motie Leefbaar Capelle
18/03/19 Tekst  inspraak gemeenteraad Capelle 
18/03/19 Tekst inspraak Raad K 
20/03/19 Gemeenteraad Capelle wil snel een oplossing voor fileproblematiek
25/03/19 Persbericht
30/03/19 Maak geen haast met de keus waar de nieuwe verbinding over Maas komt
04/04/19 Gebiedsbod versterken leefbaarheid (oeververbinding)
05/04/19 Oostelijke stadsbrug Rotterdam is luxe, geen noodzaak
07/04/19 Lokale politiek wil extra oeververbinding Ridderkerk en Krimpenerwaard
12/04/19 Rotterdammer wil liefst een metrotunnel
24/05/19 Krimpenerwaardbrug lost meer problemen  op dan stadsbrug
24/05/19 Vervoerders: Kiest voor brug
24/05/19 Vervoerders: “Wij willen een brug naar de Krimpenerwaard”
24/05/19 “Bouw nieuwe brug bij Ridderkerk; niet in Rotterdam”
24/05/19 Bedrijfsleven: ‘Rijk en regio, kies voor oeververbinding Krimpenerwaard’
24/05/19 Transportsector wil keuze voor oeververbinding Krimpenerwaard
05/06/19 Brugdebat in 2e Kamer
07/06/19 Nieuw pleidooi oeververbinding Ridderkerk – Krimpenerwaard
08/06/19 Brede coalitie lobbyt voor oeververbinding bij Ridderkerk
11/06/19 Bewoners vragen om uitstel besluit oeververbinding Nieuwe Maas
12/06/19 Bewoners vinden het te vroeg voor besluit
13/06/19 Waarom Evofenedex en TLN oeververbinding Oost-Oost prefereren
19/06/19 Strijd om nieuwe oeververbinding verdeelt regio Rotterdam in twee kampen
20/06/19 ‘Aanvaring bij nieuw Feyenoordstadion. De gevolgen niet te overzien’

               Stukken Rotterdam, Metropoolregio en Provincie.

1) 05/03/19 Pre verkenning oeververbinding.
2) 05/03/19 Resultaten pre verkenning MIRT
3) 05/03/19 Toelichting verkenning 
4) 05/03/19 Eind rapport pre verkenning