Nieuwe oeververbinding

Actueel, Capelle aan den IJssel, Capelle-West

De A16, Kralingseplein, Maasboulevard en Algracorridoor slibben steeds meer dicht, dagelijkse files, ‘s ochtends, ‘s avonds. Je komt de wijk dan niet meer in of uit. Files worden niet meer gemeld. Om dit jaren slepende probleem op te lossen zijn door het Rijk en Provincie Zuid-Holland 245 miljoen euro’s beschikbaar gesteld. Stad Rotterdam en de Metropoolregio plussen dit verder op met nog te verwerven investeringsgelden.

Twee varianten qua oeververbindingen liggen nog voor, namelijk

  • 1)    Een oeververbinding van De Esch naar het toekomstige Feyenoord City, de zogeheten Oost-variant.
    Helaas zorgt dit in het geheel niet voor verlichting verkeersdruk van verkeer op Algeracorridor, A16 en Kralingseplein. Met toekomstige bouwprogramma’s in Rivium, Fascinatio, Feyenoord City, Krimpenerwaard en De Esch zal de filefijnstofuitstoot verder toenemen. Rapport dat ter onderbouwing gebruikt is, is zichtbaar geschreven ter ondersteuning van een oeververbinding naar Rotterdam-Zuid via De Esch.
  • 2)    Een oeververbinding bij Ridderkerk, de zogeheten Oost-Oost-variant, waardoor verkeer direct vanaf A16 via de reeds aangelegde A38 en de nog aan te leggen oeververbinding de Krimpenerwaard in kan. Alle autoverkeer vanuit het zuiden voor de Krimpenerwaard hoeft dan niet meer over het Kralingseplein en de Algrabrug. Dat scheelt tienduizenden autobewegingen per dag.

Bent u voor de Oost-Oost variant?

Teken hier de petitie

Bent u geïnteresseerd in meer informatie?

Positionpaper “verbinden & vernieuwen” 31-01-2019

Er komt binnenkort een aanvulling  met uitgewerkte en gecontroleerde informatie uit het MIRT rapport.

Eindrapport Ruimtelijk-Economische effecten Preverkenning Oeververbinding

Toelichting scope verkenning Oeververbinding

Afsprakenlijst bestuurlijk overleggen mirt 21 en 22 november 2018