Coronavirus – hulp bij eerste levensbehoeften

26 maart 2020

Coronavirus – hulp bij eerste levensbehoeften

Beste Capellenaar,

De landelijke aanpak om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan vraagt veel van de samenleving, ook van Capellenaren. De gemeente Capelle werkt samen met partners in de stad hard om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat het Coronavirus in het bijzonder voor ouderen veel gevolgen kan hebben, sturen wij alle inwoners van 80 jaar en ouder deze brief.

De kans is groot dat het coronavirus ook uw dagelijks leven raakt. Bijvoorbeeld doordat activiteiten waaraan u deelneemt niet doorgaan of u minder bezoek krijgt. Maar het kan ook betekenen dat u minder hulp krijgt dan normaal. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. Wij hopen dat u hiervoor hulp krijgt van uw familie, vrienden of buren. Lukt dit niet? Dan kunt u contact opnemen met Welzijn Capelle.

U kunt bij Welzijn Capelle terecht als u zelf de deur niet meer uit kunt voor uw dagelijkse boodschappen. Of als u ziet dat mensen in uw omgeving hulp nodig hebben, maar dat niet krijgen. Ook voor een luisterend oor bent u welkom bij hen.

U kunt Welzijn Capelle bereiken op telefoonnummer 010 707 4900. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Een e-mail sturen kan ook naar: aanmelding@welzijncapelle.nu

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u, zeker in deze bijzondere tijd, alle goeds toe.
Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Samenleving,
mw. drs. L.M. Bandell.

Brief 80 plus inzake Corona

Offline_corona_poster_v4

Nieuws

Hieronder treft u nog meer nieuws.
Al ons nieuws lezen? Klik dan hier.

Stormpolderdijk – Nieuwsbrief 10

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Projectteam Stormpolderdijk en Dura Vermeer. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opdrachtgever), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan den IJssel

Oeververbindingen – Webinar over de onderzoeksresultaten

Webinar over de onderzoekresultaten inclusief kijkersvragen

Draaiorgels in Capelle West en ’s Gravenland op 5 mei

Op 5 mei zal er tussen 13.00 en 16.00 uur een draaiorgel door Capelle West en 's Gravenland rijden