Adviesraad sociaal domein zoekt nieuwe leden

Praat u straks mee over het Capelse sociaal domein als lid van de adviesraad? Deze raad voorziet het Capelse College van B&W gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorgwet en de Participatiewet. Maar ook over andere gerelateerde onderwerpen als mantelzorg, eenzaamheid en de toegankelijkheid van openbare plekken.

Door het vertrek van enkele leden is de Adviesraad Sociaal Domein op zoek naar maatschappelijk betrokken Capellenaren die de raad komen versterken. Leden worden benoemd voor vier jaar door het College van Burgemeester en wethouders.

Wat vragen wij van u?

Maatschappelijke betrokkenheid, ervaringskennis en enthousiasme zijn belangrijker dan ervaring met gemeentelijke beleidsprocessen. Aanvullende kennis, ervaring en netwerk ten opzichte van de zittende leden stellen wij zeer op prijs. Daarnaast vragen we het volgende:

-U woont in Capelle aan den IJssel;
-U bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen op één of meer van bovengenoemde aandachtsgebieden;
-U werkt graag samen en beschikt over prima communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
-U wilt regelmatig met meerdere maatschappelijke organisaties contact onderhouden;
-U beschikt over enige ervaringskennis met betrekking tot één of meerdere van onze aandachtsgebieden op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de participatiewet en jeugdzorgwet, of u bent bereid om u hier actief in te verdiepen;
-U wilt zich inzetten voor een periode van minimaal vier jaar;
-U bent gemiddeld 16 uur per maand beschikbaar;
-U bent minimaal 10 keer per jaar beschikbaar voor reguliere vergaderingen adviesraad op dinsdagavond;
-U bent geen formele vertegenwoordiger van bepaalde groepen of organisaties die met de adviesraad te maken hebben.

Wat krijgt u er voor terug?

Voldoening, waardering en plezier;
Vergroting van uw netwerk en inspirerende contacten;
Een bescheiden onkostenvergoeding.

Ziet u kansen?

Breng uzelf dan onder onze aandacht. Stuur uw motivatiebrief en CV uiterlijk maandag 8 Juni 2020 naar onze secretaris: secretariaat@adviesraadcapelle.nl.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met onze secretaris, mevrouw Melanie van Son, 06 27 622 658.
Reacties worden vertrouwelijk behandeld. U krijgt van ons zo snel mogelijk een terugkoppeling en uitnodiging voor een gesprek. Wij hopen u zo snel mogelijk te mogen ontmoeten.