Agenda bewonersavond 28 september

22 september 2023

Agenda bewonersavond 28 september

Datum: 28 September 2023
Tijd: 20.00 uur / Inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Buurthuis Willem Barentzstraat 3

Wandelkaart uw hulp gevraagd

Bij de ingang op tafel ligt een grote kaart van Capelle-West met daarbij 100+ historische foto’s. De foto’s zijn genummerd. Verzoek is dat als een foto aan een locatie op de kaart kan worden toegewezen het nummer van de foto op de juiste locatie te noteren op de kaart. Op de achterkant van de foto kan nog informatie / een herinnering worden geschreven als u die wilt toevoegen.

Hartvoorbuitenruimte

Vanaf 19 uur zal er een koffiekar voor het Buurthuis staan met koffie, thee, choco en wat lekkers. Bezoekers van de bewonersavond en voorbijgangers kunnen hier dan al voorinformatie krijgen over het Programma Buitenruimte.

Agenda

 • Opening
 • Ingekomen stukken / informatie
  AED in de wijk
  Lokale binding ( opgaveteam wonen )
  Week van de Duurzaamheid 9-14 oktober
 • Programma Buitenruimte
 • BIZ update  industriegebied en Admiraal Helfrichweg
 • Rivium update en resultaten onderzoek gevolgen afsluiten Rivium Boulevard
 • Wijkveiligheidsplan
  Doel en proces van de wijk- en buurtveiligheidsagenda’s introduceren,
  veiligheidsproblemen uit de wijk, bewoners vragen om input.
 • Frank Coomans stichting Vier het Leven
 • W.v.t.t.k / rondvraag
 • Nawoord burgemeester Peter Oskam
 • Afsluiting
 • Saté / hapje / Drankje

U bent van harte uitgenodigd!

Het bestuur nodigt u van harte uit om deze bewonersavond bij te komen wonen. Wij informeren u graag en kunnen ook uw input, hoe klein misschien ook, gebruiken.

Nieuws

Hieronder treft u nog meer nieuws.
Al ons nieuws lezen? Klik dan hier.

Agenda bewonersavond 28 september

Het bestuur nodigt u van harte uit om onze bewonersavond bij te komen wonen.

Bezwaarschrift van Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein

Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de vergunning die is verleend voor de volgende fase van het reinigen van het voormalig EMK terrein.

Open dag Kazerne Slotlaan – Capelle aan den IJssel – Brandweer

Informatie over de open dag van de brandweerkazerne Slotlaan.