Besluit WOP-West om te stoppen met containervrijwilligers en Ville Fleuri hanging baskets

Deze week heeft het bestuur de betrokken vrijwilligers, die bij ons bekend zijn, geïnformeerd over het stopzetten van activiteiten omtrent afvalcontainers en hanging baskets.

Reden voor het stopzetten van deze door het WOP gecoördineerde activiteiten zijn:

  • 1) De nieuwe infrastructuur van afvalcontainers, ondergronds met een automatische melding voor leegmaken, zorgt voor minder overlast bij de containers. Tevens kunnen bewoners gebruik maken een app, die kan worden geïnstalleerd op de mobiele telefoon, genaamd BuitenBeter,  om meldingen rechtstreeks door te geven aan de gemeente. Onze afvalverwerker Irado heeft ook een app waarmee meldingen kunnen worden gedaan over afval.
  • 2) Aanvragen voor een bijdrage in hanging baskets konden worden gedaan via de penningmeester van WOP-West. Daarvoor werden er jaarlijks formulieren verstrekt aan de vrijwilligers. Naar de mening van het bestuur is dit niet de juiste manier die de gemeente voorstaat om financiële bijdragen inzichtelijk en overzichtelijk te houden.

    Voor een aanvraag voor financiële bijdrage is Maak Capelle het juiste platform. De aanvragen die middels dit platform worden gedaan komen bij het bestuur van de WOP binnen en worden al dan niet goedgekeurd waarna na goedkeuring via Maak Capelle de uitbetaling wordt gedaan.

  • 3) Er kan enige verwarring zijn ontstaan doordat de aanvraagformulieren van Ville de Fleuri hanging baskets helaas zijn verspreid voordat het besluit van het WOP bestuur over deze activiteit is gecommuniceerd. Deze formulieren zullen niet meer worden behandeld door het bestuur.

    Aanvragen dienen zoals vermeld te lopen via Maak Capelle. www.maakcapelle.nl

Het bestuur WOP-West