Bestuursleden gevraagd

Het bestuur van WOP Capelle-West bestaat momenteel uit 5 bewoners. Graag zou het bestuur 2 nieuwe leden willen verwelkomen. Een groter bestuur vergroot ook het draagvlak van het WOP en zal een nog betere afspiegeling zijn van onze wijk.

De bewonersavonden zijn een goed klankbord voor wat er zich afspeelt in Capelle-West en als bestuurslid ben je direct de wijkvertegenwoordiger naar organisaties zoals de gemeente, Havensteder en andere instanties in Capelle aan den IJssel.