Bewonersavond 15 juli gaat niet door

Wellicht heeft bij u de Coronamoeheid al toegeslagen. Dag in dag uit worden we geconfronteerd met dit virus en de verschrikkelijke gevolgen voor onze samenleving. Toch is het voor u en uw omgeving noodzakelijk dat we ons allemaal houden aan de maatregelen om de uitbraak onder controle te krijgen.

Het bestuur van WOP Capelle-West heeft daarom besloten, in overleg met WOP ’s Gravenland, om de bewonersavond van 15 juli niet door te laten gaan.

Deze avond zouden we samen doen met het WOP van ’s Gravenland. De overweging om nu al te beslissen dat
deze bewonersavond niet doorgaat heeft een aantal redenen :

  • 1) De geplande locatie Rijckehove is een risicogebied voor de bewoners en een extra bezoek van een verwachte 100 extra wijkbewoners zal het gevoel van veiligheid wegnemen.
  • 2) De onzekerheid over de maatregelen die kunnen worden genomen de komende tijd door de
    regering.
  • 3) Veiligheid voor onze wijkbewoners moet gegarandeerd zijn.
  • 4) De 1,5 meter samenleving is moeilijk te handhaven tijdens een grote bijeenkomst.
  • 5) Wordt er een nieuw maximum gesteld aan hoeveel personen er samen mogen komen op 1 plek?
  • 6) Het bestuur begrijpt dat iedereen in deze tijd zijn eigen overwegingen heeft over zin en onzin van Coronamaatregelen. Wij kiezen voor de veiligheid en gezondheid van onze medemens.

De eerstvolgende bewonersavond staat gepland op 26 november. De komende maanden zal duidelijk worden hoe het gaat met onze samenleving en of het Coronavirus onder controle is. Over het al dan niet doorgaan van de bewonersavond in november zullen we u tijdig op de hoogte brengen.

-Blijf zoveel mogelijk thuis
-Was uw handen regelmatig
-Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
-Gebruik papieren zakdoekjes
-Schud geen handen
-Bewaar 1,5 meter afstand

Gaan werkzaamheden WOP nog wel door?

Het bestuur is natuurlijk ook beperkt in zijn mogelijkheden om lopende zaken door te laten gaan. In dit digitale tijdperk zijn er gelukkig instrumenten om met elkaar te kunnen blijven communiceren en zaken te bespreken.
Indien nodig maken we gebruik van video-vergaderen met de bestuursleden en andere partijen,
Het bestuur is dus nog steeds actief bezig voor u en onze wijk Capelle-West. Waar zijn we momenteel o.a. mee bezig:

1) Up to date houden van de website www.wopwest.nl
2) Informatiekaart met belangrijke telefoonnummers en informatie is bijna klaar. Deze zal worden
verspreid onder alle huishoudens in Capelle-West.
3) Top 5 ergernissen zoals gevraagd in de vorige nieuwsbrief.
4) Overleg met Havensteder over hun woningbestand in Capelle-West.
5) Overleg met Stichting welzijn Capelle over zorg voor ouderen in de wijk tijdens deze Coronacrisis
6) Verzoeken voor bijdragen, o.a. voedselbank, behandelen.
7) Evides gevraagd naar verklaring waarom er al maanden (drink)water in het riool en sloten wordt
gespuid. Evideskastjes.
8) Bouw Commandeur gestart + verkeersmaatregelen Kinsbergenstraat / van Speykstraat.
9) Overleg over vijvergebied met Stichting WOP Ketensche Polder
10) Algemeen vinger aan de pols houden en luisteren naar bewoners wat er speelt in Capelle-West.

Foto Kees Grandia