Capelle voorbeeld bij inburgering nieuwe stijl

Voor brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland is Capelle hét voorbeeld voor hoe inburgering nieuwe stijl kan werken. Welzijn Capelle heeft hiervoor een proef lopen.

Het kabinet vindt dat betaald werk dé remedie is tegen (taal)achterstand, eenzaamheid en allerlei andere problemen. Welzijn Capelle erkent dit en wil de inburgering door intensievere begeleiding minder vrijblijvend maken. Juist de begeleiding van nieuwkomers en statushouders is daarbij essentieel en maakt de proef in Capelle succesvol.
Bovendien heeft Welzijn Capelle meteen de samenwerking met andere partners, waaronder de gemeente, gezocht. Ook dat is een goede keuze geweest, aldus Sociaal Werk Nederland.

Sociaal Werk concludeert dat Welzijn Capelle met de aanpak voldoet aan de voorwaarden voor succesvolle inburgering zoals gesteld in het SER-rapport Vluchtelingen en Werk en door kennisinstituut Movisie in haar publicatie Wat werkt bij de bevordering van arbeidsparticipatie van statushouder? Met de pilot sorteert Capelle voor op de nieuwe Wet Inburgering die in 2020 in werking treedt.