MIRT-verkenning Oeververbindingen inloopbijeenkomsten in juni en juli

MIRT-verkenning Oeververbindingen – Kom langs bij 1 van onze inloopbijeenkomsten in juni en juli

Projectgroep Leefbaarheid Algeracorridor

Maandag 14 maart heeft wethouder Maarten Struijvenberg samen met 3 bewoners 1 van de 5 borden naast de Algeraweg onthuld

Resultaten belevingswaarden- onderzoek en digitale meningspeiling

Nieuwsbrief Oeververbindingen : Resultaten belevingswaardenonderzoek en digitale meningspeiling

Verslag Werktafel 4 Klankbordgroep Algeracorridor

In dit verslag zijn het plenaire gedeelte en de deelverslagen per groepssessie van werktafel 4 van
de Klankbordgroep Algeracorridor gedocumenteerd.