Zienswijze IMpact

Met deze zienswijze wordt gereageerd op het concept Nota Reikwijdte en Detailniveau (cNRD, december 2019), het concept-Participatieaanpak-MIRT-verkenning-oeververbindingen-regioRotterdam (december 2019) en de Routekaart-MIRT-verkenning-oeververbindingen-regioRotterdam, alle documenten uitgebracht op 09 januari 2020. Het […]