College bepaalt koers voor aanpak armoede en schulden

Financiële problemen voorkomen, betere samenwerking tussen hulpverleners, betere ondersteuning bij schulden en Capellenaren goed informeren over financiële regelingen. Op deze manier wil het Capelse college de komende jaren armoede en schulden aanpakken. Dat staat in het nieuwe beleidskader ‘Goed met Geld’, dat het college deze week heeft vastgesteld.

Veel mensen herkennen het: Je krijgt je salaris of uitkering en voor je het weet is het op. Uitgegeven aan vaste lasten en… ja, waaraan eigenlijk? Het is belangrijk om overzicht te houden op inkomsten en uitgaven. Zonder overzicht kunnen de uitgaven de inkomsten overstijgen en ontstaan schulden. Hierdoor kunnen mensen in een isolement raken. Bijvoorbeeld omdat ze geen geld meer hebben voor activiteiten zoals sport of uitgaan. Of niet naar een verjaardag gaan omdat ze geen cadeautje kunnen betalen.

Iedereen doet mee

“Het is belangrijk om deze problemen aan te pakken,” zegt wethouder Armoedebeleid Eric Faassen. “Het liefst door de problemen te voorkomen. We willen bevorderen dat Capellenaren financieel zelfredzaam zijn en kunnen meedoen in de samenleving. Daar zetten we de komende jaren extra op in, bijvoorbeeld door middel van budgettrainingen en hulp bij het invullen van formulieren.

Verder willen we mensen met betalingsachterstanden ondersteunen voordat schulden hoog oplopen. Hiervoor gaan we als gemeente nog meer samenwerken met onder meer de sociale dienst van IJsselgemeenten en de Stichting Welzijn Capelle die beide een rol spelen in schuldhulpverlening. Maar ook met bijvoorbeeld Havensteder en Evides die een signaal geven als rekeningen niet worden betaald.”

Jonge leeftijd

Speciale aandacht van het college gaat uit naar kinderen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen. Wethouder Faassen: “We willen dat alle regelingen die we voor gezinnen met kinderen hebben goed bekend zijn en goed worden gebruikt. En als het om kinderen in het algemeen gaat willen we dat ze al op jonge leeftijd leren hoe je verstandig met geld moet omgaan. Op die manier kunnen we problemen op latere leeftijd voorkomen.”

Kindpakket en Geldtips
Doel voor de komende jaren is om meer mensen van de toeslagen en regelingen gebruik laten maken als ze daar recht op hebben. Ook daardoor kunnen mensen beter rondkomen en ontstaan minder snel schulden. Op www.capelleaandenijssel.nl/geldtips staan alle regelingen voor Capellenaren bij elkaar. Onder de naam Kindpakket zijn alle regelingen voor gezinnen met kinderen daar ook te vinden.

Volgende maand wordt het beleidskader nog besproken in de gemeenteraad. Daarna kan het in werking treden.