Concept Transitievisie Warmte ter inzage en uitnodiging digitale informatiebijeenkomst donderdag 13 januari 2022

20 december 2021

Concept Transitievisie Warmte ter inzage en uitnodiging digitale informatiebijeenkomst donderdag 13 januari 2022

Om klimaatverandering tegen te gaan, wil Nederland de uitstoot van CO2 fors verlagen. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken hoe Nederland dit gaat doen. Onder andere door te zorgen dat alle gebouwen in Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Want bij het verbruik van aardgas komt CO2 vrij. De overstap van het gebruik van aardgas naar duurzame energie voor verwarmen, warm water en om te koken heet de warmtetransitie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen.

De concept Capelse Transitievisie Warmte is op 7 december 2021 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en ligt nu ter inzage.

Wat is een transitievisie?
In de Transitievisie Warmte staat hoe alle gebouwen in Capelle aan den IJssel aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Dit kan pas uitgevoerd worden als de Rijksoverheid hiervoor de middelen en instrumenten beschikbaar stelt. Waarbij voor het college van burgemeester en wethouders een hard uitgangspunt is dat het kabinet zorgt voor een woonlastenneutrale overstap voor onze inwoners. Dat betekent dat de kosten van een duurzame warmteoptie, op het moment van overstappen, niet hoger zijn dan de kosten van het gebruik van aardgas.

Wat staat er in de transitievisie?
In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet (stadsverwarming) of een elektrische warmtepomp. Voor 2030 houden wij geen rekening met grootschalige beschikbaarheid van duurzaam gas (groengas of waterstof) voor de gebouwde omgeving. Dit kan na 2030 veranderen. Ook dan is het wel de vraag of het logisch is duurzaam gas in te zetten in Capelle aan den IJssel, omdat hier genoeg andere duurzame alternatieven zijn. In de transitievisie kunt u lezen welke warmteoptie voor uw buurt voor de hand ligt.

Wat betekent dit voor u?
De transitievisie is geen uitgewerkt plan voor de hele stad. Wel geeft het focus en richting voor de langere termijn. In een uitvoeringsplan wordt straks per gebied de definitieve keuze gemaakt wat het duurzame alternatief voor aardgas is en wanneer het aardgas wordt afgesloten. Het uitvoeringsplan laat ook zien wat dit voor u betekent. Zowel financieel als voor uw woning of ander gebouw. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen wij met een gebiedsaanpak en start altijd eerst met een verkenning. In het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker/Haagwinde) wordt gewerkt aan een verkenning.

Hoe kunt u uw reactie geven?
Van donderdag 15 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022 kunt u de conceptvisie
inzien en uw reactie hier op geven. Dit kan op twee manieren:
1. E-mail: Door een e-mail met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar
duurzaam@capelleaandenijssel.nl;
2. Per post: door een brief met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, “Concept Transitievisie Warmte”, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

De conceptvisie is te lezen op www.duurzaamcapelle.nl/transitievisiewarmte. Wilt u de conceptvisie in het gemeentehuis inzien? Dat kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. De stukken liggen ook ter inzage in het Capelse Energieloket aan het Amnestyplein 3. Het energieloket is elke donderdag open tussen 10.00 en 16.00 en elke vrijdag tussen 10.00 en 14.00. Op donderdag 30 december 2021 en vrijdag 31 december 2021 is het Capelse Energieloket gesloten.

Wat doen wij?
Uw reacties verzamelen we in een zogenaamde Nota van Beantwoording. In dit document wordt aangeven of en hoe we met uw suggesties en opmerkingen de transitievisie kunnen verbeteren. Deze nota wordt (geanonimiseerd) gedeeld met iedereen die een reactie heeft gegeven. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over het vaststellen van de transitievisie.

Digitale informatiebijeenkomst
Op donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseert gemeente Capelle aan den IJssel een digitale bijeenkomst over de concept Transitievisie Warmte. Tijdens deze avond kijken wij met elkaar nog eens naar de uitkomsten van de concept Transitievisie Warmte. Wij geven voorbeelden van besparingsmogelijkheden en alternatieven voor aardgas. Ook bespreken we hoe u zich nu al kunt voorbereiden om aardgasvrij te wonen of te werken en waar u terecht kunt met uw vragen. Het is deze avond mogelijk om vragen te stellen via de chat. Deelnemen kan alleen online.

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan tot uiterlijk maandag 11 januari 2022 op de website www.duurzaamcapelle.nl/transitievisiewarmte. Na aanmelding ontvangt u een e-mailbevestiging. Op donderdag 13 januari 2022 ontvangt u per e-mail een deelnamelink waarmee u op de avond zelf kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

Nieuws

Hieronder treft u nog meer nieuws.
Al ons nieuws lezen? Klik dan hier.

Update(s) EMK terrein Stormpolder

Informatie over de sanering van het voormalige EMK terrein in de Stormpolder.

Uitnodiging en agenda bewonersavond 7 december

Het bestuur nodigt u van harte uit bij de bewonersavond op 7 december. Bekijk hier de uitnodiging en de agenda.

Informatie m.b.t. het VAN CAPPELLENFESTIVAL

Van vrijdag 10 t/m zondag 12 november vindt op diverse locaties in de oude kern van Capelle en langs de oevers van de Hollandsche IJssel het VAN CAPPELLENFESTIVAL plaats.