Contact
met ons
opnemen

Wij horen graag uw vragen en suggesties.

Met vragen of voor meer inhoudelijke informatie over het WOP kunt u nader contact opnemen met een van de leden van het dagelijks bestuur WOP Capelle-West. Neem bij voorkeur contact op met het bestuur.

Het WOP wordt ondersteund door een buurtcoach van de stichting Welzijn Capelle. Voor Capelle-West is dit Arjan de Weger. Tel: 06 – 57 16 23 39 of e-mail: a.deweger@welzijncapelle.nu. Kijk voor meer informatie op: www.welzijncapelle.nu

Vanuit de Gemeente is er de wijkcoördinator, die zich met Capelle-West bezig houdt. Dit is Daphne Verheijen-Blaauw voor deze wijk. Tel: 010 – 284 80 41 of email: d.verheijen-blaauw@capelleaandenijssel.nl.

Eenvoudige, dagelijkse zaken of klachten kunt u beter direct melden bij de gemeentelijke informatiebalie tijdens de normale kantooruren. Telefoon: 010 – 284 84 84 of per email info@capelleaandenijssel.nl.

Welzijn Capelle werkt met vier sociaal wijkteams. Ieder wijkteam biedt ondersteuning, begeleiding, hulp, informatie en advies. Stel je vragen aan de buurtcoach, jongerencoach of maatschappelijk werker. Voor vragen over vrijwilligerswerk is er de vrijwilligerscoördinator; mantelzorgers kunnen terecht bij de mantelzorgcoach; en lukt het je niet zelf problemen met buren op te lossen, dan is er de coördinator buurtbemiddeling. Lees hier meer.