Herzien besluit Hanging Baskets

Onlangs heeft u van ons een brief ontvangen over de nieuwe werkwijze voor het aanvragen van een vergoeding aanschaf planten Ville Fleuri via Maak Capelle. Het bestuur heeft hierover reacties ontvangen dat deze manier van aanvragen zeer omslachtig en niet voor iedereen begrijpelijk is.

In de brief hebben wij ook aangegeven dat wij op zoek gaan naar een andere manier om planten te verstrekken aan de deelnemers van Ville Fleuri. Wij hebben een oplossing gevonden in samenwerking met Bloemenhuis van Wageningen aan de Doormanstraat.

U kunt tot zaterdag 20 april de 2 binnenbakken van een hanging baskets afgeven bij Bloemenhuis van Wageningen. Hij zal er vervolgens voor zorgen dat de bakken worden opgepot met een door hem samengesteld pakket planten. U kunt dus niet zelf kiezen wat u in de bakken wilt hebben. In de week van 1 mei kunt u de binnenbakken ophalen bij Bloemenhuis van Wageningen zodat u deze weer kunt plaatsen in de hanging basket.

Indien deze oplossing bevalt zullen wij u begin 2020 laten weten wanneer u de binnenbakken weer kunt afgeven bij Bloemenhuis van Wageningen voor nieuwe planten.

Wij hopen de verwarring en tegenstrijdige communicatie over Ville Fleuri te hebben weggenomen bij u en dat u zult genieten van de planten.

U hoeft voor deze oplossing geen aanvraag meer te doen bij Maak Capelle of rekeningen op te sturen naar de penningmeester van WOP-West.

Bestuur WOP-West