Het bestuur van het WOP Capelle-West wenst u goede dagen!