Het Nieuwe Vijvergebied – Inloopavond 3 november 2021

23 oktober 2021

Het Nieuwe Vijvergebied – Inloopavond 3 november 2021

Beste bewoners van Capelle West en ’s-Gravenland,

Het bestuur van de Stichting WOP Ketensche Polder en de gemeente Capelle aan den IJssel
nodigen alle wijkbewoners, in het bijzonder de direct omwonenden van het Vijvergebied, uit
voor een inloopavond. Deze vindt plaats op woensdag 3 november a.s. tussen 19.30 en 21.30
uur in Knop-Op.

Na de opening van de Dierenweide in juni van dit jaar bent u met twee nieuwsbrieven in het
kort geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de verfraaiing van het Vijvergebied. De
voorbereidingen voor de aanpak van het Vijvergebied zijn ook in de vakantieperiode
voortvarend opgepakt. De gemeente heeft op basis van wensen van het bestuur concept
ontwerpen gemaakt. Onder andere met kleurige beplanting, een nieuw okergeel voetpad met
passeerstroken, goede verlichting, praktische vissteigers, en met nieuwe fitness- en
speeltoestellen (inclusief een pannaveld en natuurelementen). De concepten zijn besproken
met het bestuur en op sommige punten gewijzigd. De gemeente is de ontwerpen aan het
afronden om deze met het bestuur ter inzage te kunnen leggen en van gedachten te kunnen
wisselen met bewoners. Het bestuur organiseert samen met de gemeente (gebiedsregisseur,
projectleider en groenbeheerder) een inloopavond op woensdag 3 november. Vanaf 19.30 tot
in ieder geval 21.30 uur kunt u op elk moment Knop-Op binnenlopen en worden de ontwerpen
aan een aantal tafels met u besproken, vragen beantwoord en eventueel extra toelichting
gegeven. De ontwerpen zijn niet in beton gegoten dus als er aanpassingen nodig zijn, worden
deze meegenomen in de definitieve plannen.

Waarom op zo’n korte termijn een inloopavond? Het antwoord is simpel. De gemeente wil
graag al dit jaar beginnen met de werkzaamheden. En dat wil het bestuur ook, zo snel mogelijk
beginnen. Het is de bedoeling uiterlijk in mei volgend jaar alles klaar te hebben. Dan kunnen
we weer genieten van een mooi vijvergebied. Een aantrekkelijk stukje natuur dat de wijken
verbindt omdat iedereen er graag komt.

Graag verwelkomen wij u woensdag 3 november a.s. in Knop-Op, op elk tijdstip vanaf 19.30 tot in ieder geval 21.30 uur.Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting WOP Ketensche Polder, mede namens de gemeente Capelle aan den IJssel

Voor inlichtingen en vragen: info@hetnieuwevijvergebied.nl

Nieuws

Hieronder treft u nog meer nieuws.
Al ons nieuws lezen? Klik dan hier.

Update(s) EMK terrein Stormpolder

Informatie over de sanering van het voormalige EMK terrein in de Stormpolder.

Uitnodiging en agenda bewonersavond 7 december

Het bestuur nodigt u van harte uit bij de bewonersavond op 7 december. Bekijk hier de uitnodiging en de agenda.

Informatie m.b.t. het VAN CAPPELLENFESTIVAL

Van vrijdag 10 t/m zondag 12 november vindt op diverse locaties in de oude kern van Capelle en langs de oevers van de Hollandsche IJssel het VAN CAPPELLENFESTIVAL plaats.