Inloopavond Rivium

Inloopavond Rivium

Zoals u waarschijnlijk weet zijn de ontwikkelingen voor het Nieuwe Rivium in volle gang. Momenteel leggen we de laatste hand aan het gebiedspaspoort 2.0, waarin de kaders en randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de wijk komen te staan.

We zijn ons er van bewust dat het voor u al lange tijd stil is rond deze ontwikkelingen. Daarom praten we u nog voordat de stukken door het college van burgemeester en wethouders in behandeling worden genomen, graag bij over de huidige stand van zaken en het vervolg proces. Dit doen we middels een inloopavond op maandag 17 februari van 19:30 tot 21:30 uur in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

We wijzen u er graag op dat er tijdens de avond geen plannen van ontwikkelaars worden gepresenteerd. Zo ver is het namelijk nog niet. Wel nemen we u mee in het proces dat we de afgelopen maanden hebben doorlopen om bepaalde keuzes te maken, en wat ons en ú de komende maanden nog te wachten staat.

Zodra de stukken door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld, naar verwachting in de periode maart-april van dit jaar, ontvangt u wederom een uitnodiging waarin we de inhoud van het gebiedspaspoort aan u presenteren.

Bij die tweede bijeenkomst laten we u ook zien wat het college heeft gedaan met de zienswijzen die we hebben ontvangen op het concept-Gebiedspaspoort, zoals dat afgelopen voorjaar ter inzage heeft gelegen.
We zouden het in verband met de voorbereidingen erg op prijs stellen als u ons even laat weten of u naar de inloopavond komt.
Dit kan u doen door te mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl