Klankbordgroep Algeracorridor

10 oktober 2020

Klankbordgroep Algeracorridor

Op woensdag 30 september heeft de 1ste Werktafel plaatsgevonden.

Op www.oeververbindingen.nl kunt u de betreffende verslagen van deze avond vinden.

Via onderstaande link kunt u de eindrapportage met betrekking tot probleemanalyse en oplossingsrichtingen van de Algeracorridor downloaden.

https://oeververbindingen.nl/wp-content/uploads/2019/07/190529-Eindrapportage-Probleemanalyse-en-Oplossingsrichringen-Algeracorridor.pdf

Nieuws

Hieronder treft u nog meer nieuws.
Al ons nieuws lezen? Klik dan hier.

Agenda bewonersavond 28 september

Het bestuur nodigt u van harte uit om onze bewonersavond bij te komen wonen.

Bezwaarschrift van Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein

Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de vergunning die is verleend voor de volgende fase van het reinigen van het voormalig EMK terrein.

Open dag Kazerne Slotlaan – Capelle aan den IJssel – Brandweer

Informatie over de open dag van de brandweerkazerne Slotlaan.