Koersdocument Duurzaam Capelle 2018 – 2050

Het Capelse college spreekt de ambitie uit dat Capelle in 2050 een 100% duurzame stad is. Hoe die ambitie vervuld kan worden staat in het koersdocument Duurzaam Capelle.

Een van de belangrijkere doelstellingen in dit plan is het terugbrengen van de uitstoot van CO2 naar bijna nul. Hiermee sluit Capelle aan bij de landelijke doelstellingen en het Klimaatakkoord van Parijs. Om de doelen in 2050 te behalen, heeft het college een stip op de horizon gezet aan de hand van drie thema’s;

– duurzame energie met lagere lasten,
– het verder uitbouwen van het groene- en waterrijke karakter van de stad,
– werken aan een circulaire economie waar hergebruik van grondstoffen centraal staat.

Een duurzaam en aardagasvrij Capelle

De Capelse gemeenteraad heeft op maandag 5 februari 2018 unaniem besloten dat nieuwbouw in Capelle aan den IJssel, vooruitlopend op de landelijke wetgeving, aardgasvrij wordt gebouwd. Dit staat in het Koersdocument Duurzaam Capelle.

In 2050 moet Capelle een 100% duurzame stad zijn. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het terugbrengen van de uitstoot van CO2 naar bijna nul. Dit betekent ook dat alle gebouwen vóór 2050 worden aangepast van verwarming door aardgas naar een duurzame vorm van verwarming, zoals elektrische verwarming of via een warmtenet. Het aardgasvrij bouwen van nieuwbouw geldt niet voor bestaande afspraken of al afgegeven omgevingsvergunningen.

Zie hier het
Koersdocument-Duurzaam-Capelle 2018.