Leefbaarheidsaanpak Algeraweg Update

29 januari 2022

Leefbaarheidsaanpak Algeraweg Update

Het veelvuldig overleg tussen gemeente, WOP Capelle-West, WOP ’s Gravenland, bewoners en belangengroepen (o.a. de Capelse Aanjagers) over de Algeraweg en de Algerabrug en de resultaten daarvan zijn in het college besproken. Het college heeft positief gereageerd en besloten over de voorgestelde aanpassingen voor de Algeraweg. Tot 1 maart bent u nog in de gelegenheid om tips en suggesties te geven over slimme geluidsmaatregelen via http://www.capellebouwtaandestad.nl/algeracorridor

De gemeente Capelle start in februari met de eerste maatregelen om de geluidsoverlast die het verkeer op de Algeraweg veroorzaakt te verminderen. Met informatieborden, markeringen op het wegdek en verkeersborden met smiley’s worden automobilisten gestimuleerd hun snelheid aan te passen. Tevens zal er een brief worden verspreid onder de bewoners van Capelle-West. Deze brief kunt u HIER downloaden [pdf format]

Op  https://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle/nieuwsberichten_42341/item/maatregelen-om-geluidsoverlast-algeraweg-te-verminderen_36311.html kunt u de volledige tekst lezen.

Achtergrondmemo geluid Algeraweg [pdf format]

Nieuws

Hieronder treft u nog meer nieuws.
Al ons nieuws lezen? Klik dan hier.

Agenda bewonersavond 28 september

Het bestuur nodigt u van harte uit om onze bewonersavond bij te komen wonen.

Bezwaarschrift van Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein

Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de vergunning die is verleend voor de volgende fase van het reinigen van het voormalig EMK terrein.

Open dag Kazerne Slotlaan – Capelle aan den IJssel – Brandweer

Informatie over de open dag van de brandweerkazerne Slotlaan.