Nieuwbouw De Commandeur

28 mei 2020

Nieuwbouw De Commandeur

Bewoners in de omgeving van de Evertsenstraat hebben een brief gekregen van Mattone over de maatregelen die zijn genomen om transport naar de bouwplaats op een veilige wijze te laten plaatsvinden.
Deze maatregelen leiden er wel toe dat een aantal parkeerplaatsen zijn komen te vervallen om te voorkomen dat er schade wordt gereden aan geparkeerde auto’s van bewoners. Helaas is het wel zo dat er meer parkeerplaatsen tijdelijk komen te vervallen dan dat er nieuwe tijdelijke parkeerplaatsen elders komen.

Een aantal bewoners heeft aan Mattone hun zorg uitgesproken over deze actie en de onderbouwing ervan.
Het WOP zal de komende maanden de voortgang blijven volgen waarbij niet alleen wordt gekeken naar de situatie rond de Evertsenstraat maar ook naar de gevolgen voor de Admiraal Helfrichweg en Doormanstraat

Nieuws

Hieronder treft u nog meer nieuws.
Al ons nieuws lezen? Klik dan hier.

Agenda bewonersavond 28 september

Het bestuur nodigt u van harte uit om onze bewonersavond bij te komen wonen.

Bezwaarschrift van Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein

Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de vergunning die is verleend voor de volgende fase van het reinigen van het voormalig EMK terrein.

Open dag Kazerne Slotlaan – Capelle aan den IJssel – Brandweer

Informatie over de open dag van de brandweerkazerne Slotlaan.