Nieuwbouw De Commandeur

28 mei 2020

Nieuwbouw De Commandeur

Bewoners in de omgeving van de Evertsenstraat hebben een brief gekregen van Mattone over de maatregelen die zijn genomen om transport naar de bouwplaats op een veilige wijze te laten plaatsvinden.
Deze maatregelen leiden er wel toe dat een aantal parkeerplaatsen zijn komen te vervallen om te voorkomen dat er schade wordt gereden aan geparkeerde auto’s van bewoners. Helaas is het wel zo dat er meer parkeerplaatsen tijdelijk komen te vervallen dan dat er nieuwe tijdelijke parkeerplaatsen elders komen.

Een aantal bewoners heeft aan Mattone hun zorg uitgesproken over deze actie en de onderbouwing ervan.
Het WOP zal de komende maanden de voortgang blijven volgen waarbij niet alleen wordt gekeken naar de situatie rond de Evertsenstraat maar ook naar de gevolgen voor de Admiraal Helfrichweg en Doormanstraat

Nieuws

Hieronder treft u nog meer nieuws.
Al ons nieuws lezen? Klik dan hier.

Update(s) EMK terrein Stormpolder

Informatie over de sanering van het voormalige EMK terrein in de Stormpolder.

Uitnodiging en agenda bewonersavond 7 december

Het bestuur nodigt u van harte uit bij de bewonersavond op 7 december. Bekijk hier de uitnodiging en de agenda.

Informatie m.b.t. het VAN CAPPELLENFESTIVAL

Van vrijdag 10 t/m zondag 12 november vindt op diverse locaties in de oude kern van Capelle en langs de oevers van de Hollandsche IJssel het VAN CAPPELLENFESTIVAL plaats.