Opbrengsten Stadsfestival 2019

Beste meedenker over de stadsvisie,

Na het Stadsfestival ‘Welkom in de toekomst van Capelle aan den IJssel’ dat op 1 juli jl. plaatsvond, is de gemeenteraad in gesprek gegaan met inwoners van Capelle, de leden van het burgerpanel, het kindercollege en de Capelse Jeugdraad.

Tijdens bijeenkomsten op 5, 18 en 27 november zijn de raadsleden in gesprek gegaan met Capellenaren in de wijken Oostgaarde, Middelwatering, Schenkel, Schollevaar, Fascinatio, Rivium, ’s-Gravenland en Capelle West over de Stadsvisie Capelle aan den IJssel.

Thema’s
De thema’s waarover gesproken is zijn Vitale Stad, Ruimte en de stad en Veilige Stad. Thema’s die leven en veel gespreksstof opleverden.

Nu voor de toekomst

De centrale vraag die door alle thema’s heen liep is: Hoe houden we onze stad in de toekomst vitaal en veilig en blijven we ruimte geven aan wonen, werken, vervoer en samen leven?

Samenvatting ideeën

Hieronder een aantal opmerkingen die gemaakt zijn:

  • Het maken van persoonlijk contact zorgt voor een leefbare buurt. Mensen willen menselijk contact, maar technologie kan wel behulpzaam zijn.
  • Blijven omkijken naar elkaar en goed in je vel zitten, zorgen ervoor dat je mee kan doen in Capelle.
  • Een buitenruimte die uitnodigt tot ontmoetingen helpt mee bij het houden van een vitale stad.
  • Aandachtspunt is het type woningen en de doorstroming naar een andere woning die bij je levensfase past. Mensen willen best verhuizen maar kunnen niet altijd in een andere geschikte woning in Capelle terecht.
  • Groen blijft belangrijk in Capelle. In de toekomst kunnen we het groen ook op of aan de woningen maken. Niet al het groen hoeft in de traditionele openbare ruimte.
  • Het beter benutten en genieten van de Hollandse IJssel kwam verschillende keren terug.
  • Veiligheid is een taak van ons allemaal, niet alleen van de gemeente. Je kunt dan ook buiten de kaders denken en bijvoorbeeld huismeesters samen met bewoners meer verantwoordelijkheid geven.

Zaterdag laatste bijeenkomst

Zaterdag 7 december is voorlopig de laatste gelegenheid voor Capellenaren om met elkaar en met raadsleden in gesprek te gaan over de Stadsvisie. Iedereen is van harte welkom van 10.00 – 12.00 uur in de bibliotheek aan Stadsplein 39.

Hoe nu verder

Na zaterdag gaan we de ideeën verwerken die we hebben gekregen. Van Capellenaren, van ondernemers en maatschappelijke organisaties, van de Jeugdraad, van het Kindercollege en van kinderen van de Kinderconferentie. Voor de zomer volgend jaar willen we de Stadsvisie klaar hebben. Voor die tijd kunnen Capellenaren de ruwe versie van de Stadsvisie nog lezen en erop reageren.

Meer informatie

Leuk om te zien wat men vond van de gesprekken? Bekijk dan de filmpjes die van de avonden zijn gemaakt. Deze filmpjes en verdere informatie zijn te vinden op www.capelleaandenijssel.nl/stadsvisie.

Een samenvatting van de ideeën en voorstellen die u heeft gedaan tijdens het Stadsfestival vindt u hier