Over de Stichting Welzijn Capelle….

Capelle laat het welzijnswerk vanaf 1 januari 2017 uitvoeren door één gemeentelijke stichting: Stichting Welzijn Capelle. De sociaal wijkteams van Buurtkracht, het Eropaf-team, de buurtmoeders, het Welzijn- en Zorgplein, de Administratiecafés en de wijkwinkels worden hierin ondergebracht. Ook het jongerenwerk, de jongerencentra en CAPSLOC worden onderdeel van de nieuwe stichting.

Het college wil met de stichting voortbouwen op het succes van het wijkgericht werken van Buurtkracht en het Eropaf-team. Projectwethouder Dick van Sluis licht toe: “De afgelopen vier jaar heeft het college met het welzijnswerk meer samenwerking en samenhang op wijkniveau nagestreefd. Buurtkracht heeft hier met de sociaal teams belangrijke stappen in gezet. Dat willen we absoluut voortzetten. Wat goed gaat en zich bewezen heeft, behouden we.”

Samenhang welzijn en zorg

De samenwerking tussen welzijn en zorg is essentieel voor ondersteuning van Capellenaren die dat nodig hebben. Wethouder Josien van Cappelle (o.a. WMO): “Complexe problematiek, bijvoorbeeld binnen de ouderenzorg, vraagt om goede samenwerking tussen zorginstellingen, huisarts, wijkverpleegkundigen en het sociaal werk. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de nieuwe stichting waar zorg en welzijn samen gaan komen.”

CAPSLOC ‘the place to be’

Ook jongerencentrum CAPSLOC wordt onderdeel van de stichting, maar behoudt wel zijn eigen identiteit. Wethouder Jeugd Ans Hartnagel: “Door CAPSLOC en jongerenwerk onder te brengen bij de welzijnsstichting, ontstaat een goede synergie tussen het algemeen jongerenwerk en CAPSLOC als laagdrempelige voorziening voor alle Capelse jongeren. De functie als cultuurpodium maakt daar natuurlijk ook deel van uit. CAPSLOC is en blijft voor onze jongeren ‘the place to be’!”

Brede dienstverlening

Naast de sociaal teams en het Eropaf-team gaat de gemeentelijke stichting ook andere taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de ondersteuning van mantelzorgers, de begeleiding van statushouders en het op weg helpen van mensen met problematische schulden. Maar ook de wijkwinkels, buurtbemiddeling, het vrijwilligersinformatiepunt en het Welzijn en Zorgplein waar Capellenaren terecht kunnen met vragen over hulp en ondersteuning, krijgen een plek binnen de stichting.

Soepele overgang

De huidige opdracht aan Buurtkracht Rijnmond BV loopt eind december 2016 af. De komende maanden wordt de realisatie van de nieuwe stichting in nauwe samenhang met Buurtkracht en alle andere betrokken partijen uitgewerkt. Netty Verschoor, directeur Buurtkracht: “Samen met de gemeente gaat Buurtkracht ervoor zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt. Als het goed is, merken onze cliënten en alle andere Capellenaren er niets van; de huidige ondersteuning die zij ontvangen gaat onveranderd door.”