Over
de
wijk

(Historische) informatie over de wijk Capelle-West.

Capelle-West

Capelle-West is de kleinste wijk van Capelle aan de IJssel en telt eind 2014 circa 2.361 inwoners. De ontwikkeling van de wijk Capelle-West is ooit begonnen als een groep woningen langs en onder de dijk, nabij het oude buurtschap “Keeten”. Dit buurtschap is gegroeid en op de plaats van een opgeheven steenplaats is het buurtje Piet Heinstraat, Trompstraat en de De Ruyterstraat gebouwd. Samen met het gebied “De Loedt” vormt dit de Kleine Zeeheldenbuurt.

Deze wijk bestaat uit drie woonbuurten:

  • De Kleine Zeeheldenbuurt en de Loedt,
    De Kleine Zeeheldenbuurt dateert van rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw met smalle straten, traditioneel veel eengezinswoningen en onvoldoende parkeermogelijkheid. De Loedt kenmerkt zich door gemengd gebruik, grasland en boomgaarden, een open verkaveling en een verzameling van voormalige boerderijen.
  • Het centrum van West
    Het centrum dateert uit rond 1950 en bestaat dan voornamelijk uit eengezinswoningen met een aantal winkels en een bedrijventerrein. Na 2005 is er op diverse plaatsen hoogbouw gerealiseerd.
  • De Redebuurt.
    De Redebuurt bestaat uit twee delen, een deel van de woningen is gebouwd in 1980 en het andere deel in 1990. Beide delen bestaan uit eengezinswoningen. De Redebuurt is in 1980 gebouwd volgens het woonerfprincipe met eengezinswoningen en voltooid in 1990 met de toevoeging van nog meer eengezinswoningen.

Bedrijventerreinen

Er zijn twee bedrijventerreinen, waarvan één binnendijks voor schone bedrijven en één buitendijks voor zwaardere en lichtere industrie. Evenwijdig aan de Hollandsche IJssel bevinden zich groenzones. Tussen Capelle-West en ‘s-Gravenland is een groene buffer, waarin het volkstuincomplex en een vijver zijn opgenomen. Er zijn ook twee wijkparken, één in het centrum en één in het oosten van de wijk. In de wijk is een (klein) buurtwinkelcentrum aanwezig.

De wijk Capelle-West heeft groenzones langs de dijk. Ook is er een groenzone aanwezig tussen deze wijk en de wijk ‘s-Gravenland, de groene buffer. In deze zone zijn een volkstuinencomplex, een dierenweide, een rosarium en een recreatievijver ondergebracht. Verder zijn er enkele speelplaatsen, spelvelden, een speeltuin en een klein park in Capelle-West aanwezig.

Later zijn er meerdere woonbuurten gebouwd, te weten de Zeeheldenbuurt-West (inclusief de buitendijkse bebouwing en industrie) en de Redebuurt. Er zijn twee bedrijventerreinen waarvan een binnendijks waar bedrijven zijn gevestigd die in de milieucategorieën 2 en 3 vallen (Industrieterrein West) en een buitendijks waar twee scheepswerven (milieucategorie 5) zijn gevestigd en ook lichtere industrie (IJsseldijk). Het voormalige Albatrosterrein ligt ook in Capelle-West.

Begrenzing

Capelle-West wordt in het westen begrensd door de Rotterdamse wijk Kralingseveer. In het noorden grenst het aan de wijk ‘s-Gravenland. Deze wijken vormen samen de zogenaamde ‘badkuip’, omdat zij behoren tot de laagst gelegen delen van Nederland. In het oosten geeft de Algeraweg de grens met de wijk Middelwatering aan. Het zuiden van Capelle-West ligt aan de rivier de Hollandsche IJssel.