Standpunt gemeente inzake vrachtwagenbrand op bedrijventerrein West

Actueel, Bewoners, Capelle-West

Op 3 januari heeft in de Sextantstraat een geparkeerde vrachtwagen vlam gevat. De tank was (gedeeltelijk) gevuld met 2,4-tolueendi-isocyanaat. Het incident leidde tot diversen vragen vanuit de wijk.

Op de afgelopen bewonersavond van 31 januari heeft de burgemeester het een en ander toegelicht aangaande de gang van zaken. Aangezien het standpunt van de gemeente niet geheel duidelijk was heeft de werkgroep Veiligheid / Wop West om nadere informatie gevraagd. Bij deze de informatie die wij hebben ontvangen vanuit de gemeente:

“Het bedrijventerrein Capelle West is een aangewezen locatie waar vrachtwagens mogen staan. Tankwagens met gevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan binnen de bebouwde kom. De handhavende instantie hierop is het ILenT, hier kunnen meldingen bij gemaakt worden.

Meldingen kunnen gemaakt worden via de link https://www.ilent.nl/melden. Bij een gevaarlijke situatie of een lekkende tankwagen kan altijd 112 gebeld worden.

Bewoners kunnen ook melden bij handhaving maar handhaving kan niet veel betekenen op dat moment. Zij kunnen wel contact opnemen met de bestuurder of het bedrijf zelf en hen de regelgeving (voor zover ze die niet weten) uitleggen. De daaropvolgende dag/nacht moet de tankwagen dan weg zijn of de gevarenidentificatieplaten moeten zijn weggehaald.

Dit zou namelijk betekenen dat het voertuig leeg en gereinigd is, dan mag deze er wel staan. Mocht de tankwagen er nog staan dan zal handhaving de bevindingen doorzetten naar het ILenT. Het beste is het om direct bij de ILenT te melden.”

Foto: MediaTV