Toekomstagenda Capelle-West uitgereikt aan Burgemeester Oskam

Voorzitter Ben Lansbergen overhandigde op dinsdag 6 maart de toekomstagenda Capelle-West 2018-2022 van het Wijk Overleg Platform West aan het Capelse college.

Het WOP kiest hierin voor de thema’s wonen, werken en welzijn die onlosmakelijk zijn verbonden om “hun dorp” zowel te behouden als verder te ontwikkelen. Het WOP roept daarnaast de gemeente en woningcorporatie Havensteder op onderzoek te doen naar de slagingskansen voor renovatie, sloop en nieuwbouw in de wijk.

WOP voorzitter Ben Lansbergen: “Westenaren vinden ‘West ons pakkie an’. Daarnaast vragen ze om met betrokken partners zoals de gemeente, woningcorporatie Havensteder, Stichting Welzijn Capelle en bewoners zelf op zoek te gaan naar blijvende verbinding.” Lansbergen wil hier met bewoners samen de schouders onder zetten.

Centraal in de toekomstagenda staat de woonvisie. Veel jongeren, startende gezinnen en ouderen in Capelle-West vinden moeilijk woonruimte. Hier moet volgens het WOP-bestuur verandering in komen. Ook wonen veel ouderen in kleine, verouderde woningen met trappen. Graag blijven zij in de buurt wonen. Daarom wordt in de toekomstagenda voorgesteld om nieuwbouw voor jongeren en ouderen te realiseren.

Bij het schrijven van de toekomstagenda betrok het WOP de wijkbewoners, de buurtgroep, ondernemers, de buurtcoach van Stichting Welzijn Capelle en de gebiedsregisseur van de gemeente.

De adviesrol van het WOP-bestuur over vervangende en passende huisvesting in een wijk is nieuw in Nederland. Betrokkenen spraken hierover hun complimenten uit.

U kunt hier de Toekomstagenda 2018 2022 v9.1 downloaden (in PDF)