Vraag bijdrage studiekosten 2018 – 2019 aan !

Schoolreisjes, Sinterklaas of een kerstviering, scholen organiseren leuke extra activiteiten, maar vaak moet u daar ook extra voor betalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen aan speciale kleding (sportkleding, overalls, kokskleding) of een studiereis. Omdat we willen dat alle kinderen mee kunnen doen en de opleiding kunnen volgen waar hun passie ligt, kunt u een bijdrage in de studiekosten aanvragen.

Of u in aanmerking komt en hoeveel u kunt krijgen, hangt af van uw inkomen en de leeftijd van uw kind(eren).

Voor welke kinderen?

Deze bijdrage kunt u ontvangen tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt. Vraag het in 1 keer voor al uw kinderen aan en dien later de rekeningen in.

Voor kinderen op de basisschool: maximaal € 50,- per kind.
Voor kinderen in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO of WO: maximaal € 125,- per kind.

Tot welk inkomen?
U heeft recht op de bijdrage wanneer uw inkomen (zonder vakantietoeslag) gelijk of lager is aan de bedragen hieronder.

als alleenstaande ouder: maximaal € 1.321,02 netto per maand.
als gehuwden/samenwonenden: maximaal € 1.481,10 netto per maand.
Is uw inkomen wat hoger? Ook dan kunt u het aanvragen. Sociale zaken IJsselgemeenten berekent dan of u een deel van de bijdrage kunt krijgen.

Doe de aanvraag
Meer informatie en aanvragen doet u op www.ijsselgemeenten.nl/studiekosten.