WOP Capelle-West buitenspel gezet

19 juni 2023

Geachte bewoners van Capelle West,

Zoals u wellicht reeds heeft vernomen (via de WOP bewonersavond van december 2022 of via onze Facebook pagina) staat er voor het einde van het jaar 2023 groot onderhoud gepland voor het BIZ (industrieterrein) en de Admiraal Helfrichweg / Poolvosweg. Op het BIZ zal de riolering vervangen worden, de Admiraal Helfrichweg en de Poolvosweg krijgen een nieuwe rode asfalt laag met klinker motief (zoals ook is toegepast in het centrum van Capelle) en aan beide zijden van de wegen komt er een fietsstrook. Verder gaat de maximum snelheid op deze wegen omlaag van 50 naar 30 kilometer.

Aangezien de gemeente participatie hoog in het vaandel heeft is er tijdens de reguliere WOP bewonersavond in december 2022 aangegeven dat het meedenken van u als bewoners zeer gewenst is. Tijdens een overleg wat plaats vond op 1 februari 2023 en een vervolg gesprek op 6 april 2023 hebben wij als WOP aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat, om gehoor te geven aan de participatie oproep van de gemeente, er een informatieavond komt over deze plannen.

Waarom vinden wij als WOP deze informatieavond belangrijk?

De Admiraal Helfrichweg en de Poolvosweg zijn, zeker overdag, drukken wegen. Naast de vele auto’s is er ook vrachtverkeer met vaak het BIZ als bestemming, wat gebruik maakt van deze wegen. Daarnaast maken er ook fietsers gebruik van deze wegen. Dat er relatief weinig ongelukken gebeuren is soms bijna wonderlijk te noemen. Als WOP Capelle-West zijn wij ervan overtuigd dat juist nu de spa de grond in gaat het goed is om te kijken wat de ervaringen en/of ideeën van de bewoners (en tevens buren van het BIZ) zijn. Welke overlast ervaart u, wat moet veiliger, wat kan groener of wat kan er anders. De Admiraal Helfrichweg / Poolvosweg en de inrichting daarvan is niet alleen van belang voor de ondernemers maar zeer zeker ook voor u als naastgelegen bewoner die rust en veiligheid wenst.

En toen?

Op 14 juni werd het WOP Capelle-West verrast met de mededeling dat er een informatieavond georganiseerd gaat worden op 29 juni 2023. Echter, uit de gehele opmaak konden wij opmaken dat de door het WOP aangevraagde informatieavond zich vooral gaat richten op de ondernemers van het BIZ. Ook het gekozen tijdslot van 17.00 uur tot 19.00 uur is verre van ideaal voor bewoners. Als WOP zijn wij niet gevraagd om deel te nemen aan het overleg omtrent de invulling van deze avond, tijdslot etc. Het volledige bestuur heeft tijdens de laatst gehouden bestuursvergadering haar ongenoegen hierover geuit en aangedrongen op een aanpassing van de agenda en het tijdslot. Tevens is de gemeente verzocht de mogelijkheid voor een nieuwe informatieavond voor de bewoners, zoals al eerder naar bewoners was gecommuniceerd, open te houden.

Het vervolg

De brief en de agenda zijn enigszins aangepast en deze heeft u ondertussen ontvangen of treft u in de bijlage aan. Voor u als bewoner is de infomarkt vanaf 18.00 uur interessant (van 17.00 tot 18.00 uur is er een presentatie voor de ondernemers van het BIZ). Als WOP zijn wij het niet eens met de gedane aanpassingen en wij zullen de gemeente dan ook verzoeken om een nieuwe informatieavond te organiseren (in samenwerking met het WOP) om u als bewoner voldoende de kans te geven om te participeren in dit project.

Het bestuur van WOP Capelle-West

Download hier de uitnodiging van de gemeente voor de informatieavond.

Nieuws

Hieronder treft u nog meer nieuws.
Al ons nieuws lezen? Klik dan hier.

Agenda bewonersavond 28 september

Het bestuur nodigt u van harte uit om onze bewonersavond bij te komen wonen.

Bezwaarschrift van Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein

Het Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de vergunning die is verleend voor de volgende fase van het reinigen van het voormalig EMK terrein.

Open dag Kazerne Slotlaan – Capelle aan den IJssel – Brandweer

Informatie over de open dag van de brandweerkazerne Slotlaan.