Disclaimer

De disclaimer van www.wopwest.nl

Algemeen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.wopwest.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door het WOP Capelle-West. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.wopwest.nl op deze pagina.

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Onze website

Het WOP Capelle-West streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Deze website kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door het WOP Capelle-West. Dit betekent niet automatisch dat het WOP Capelle-West verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. Het WOP Capelle-West is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. Het WOP Capelle-West biedt dergelijke links slechts aan voor uw gemak als gebruiker van deze website.

Informatie wijzigen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Auteursrecht

Het kopiëren van teksten of afbeeldingen van deze website is niet toegestaan, tenzij er een schriftelijke toestemming van het WOP Capelle-West is overhandigd.